عالمیان

نتایج: 2 عنوان - براساس جستجوی واژه «عالمیان» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فدراسیون جهانی تنیس روی میز جدیدترین رده بندی برترین های این رشته در ابتدای سال 2018 را منتشر کرد. در این رده بندی و در بخش مردان، نوشاد عالمیان با 6049 امتیاز