کتاب سکه های ماشینی قاجار

ظریف

محمدجواد ظریف و فدریکا موگرینی با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.به گزارش ، این دو مقام عالی‌رتبه ایرانی و اروپایی که در یکی از راهروهای سازمان ملل به صورت تصادفی با یکدیگر ملاقات کردند، برای مدت کوتاهی به گفت‌وگو پرداختند. فدریکا موگرینی و ظریف ر