کتاب سکه های ماشینی قاجار

صنعتی

تحلیل تکنیکال کگل۱٫ روند فعلی: نزولی،۲٫ قیمت فعلی: ۲۱۳ تومان،۳٫ در صورت افزایش عرضه در قیمت ۲۱۸ تومان، واکنش مجدد منفی به خط مقاومت رخ داده و قیمت سهم تا محدوده ۲۰۰ تومان افت خواهد کرد،۴٫ انتظار می رود در سطح قیمتی مذکور بار دیگر تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد،