# هشتگ » صنعت

1273 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در حالی که استیضاح وزرای راه و صنعت از شهریور ماه در مجلس مطرح شده و همزمان خبر استعفاء و یا برکناری آنها در مجلس مطرح شد، اما تا کنون نه استعفاء دادند، نه برکن