# هشتگ » صنایع دستی

855 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس کل موزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: بر اساس ابلاغی توسط سید احمد محیط طباطبایی، رئیس ایکوم ایران و فرانسوا مرس رئیس ایکوم، سوسن