# هشتگ » صنایع دستی

939 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یکی از الویت های استان زنجان در حوزه صنایع دستی و گردشگری، تلاش برای ثبت جهانی این استان به عنوان شهر صنایع دستی فلزی است.الناز خدایی فرد سرپرست معاونت صنایع دس