# هشتگ » صدا و سیما

659 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

محمد مهدی عسگر پور گفت: « رویه ای که امروز در تلویزیون و بخصوص در بخش پخش وجود دارد باعث شده است که جسارت مدیران از بین برود و این نوع نگرش باعث می شود که ایده