خرید کتاب سکه طلا

صحنه

دولت بهار: کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: بازیکن لخویا ابتدا با دست مهدی طارمی را شارژ کرد و سپس طارمی در اوج زرنگی خود را به روی زمین انداخت.تسنیم نوشت: در خصوص صحنه پنالتی دیدار پرسپولیس و لخویا قطر اظهار داشت: کاملا این صحنه پنالتی بود چرا که ابتدا با