صادر

نتایج: 509 عنوان - براساس جستجوی واژه «صادر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

آیت الله تسخیری قرآن را داروی مشکلات بشر دانست و گفت: باید اول خود را با آیات قرآن بسازیم و سپس نور قرآن را جهان صادر کنیم.به گزارش خبرنگار قرآنی خبرگزاری فارس