# هشتگ » شیوه

206 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تعداد زیادی از رانندگان آژانس ها با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده اند و از دولت تدبیر و امید می خواهند اقبال مردم را نسبت به سام