شیمی درمانی

نتایج: 241 عنوان - براساس جستجوی واژه «شیمی درمانی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سازمان "پزشکان برای حقوق بشر" در اراضی اشغالی اطلاعاتی را درمورد کمبود شدید دارو و تجهیزات پزشکی در نوار غزه و نبود امکانات درمان سرطان و شیمی درمانی