# هشتگ » شیمی درمانی

324 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش شبکه روسیا الیوم، این پژوهش شامل بیمارانی می شد که تنها یک ماه دوران شیمی درمانی خود را می گذراندند.پژوهشگران تاکید کردند، با وجود آن که شیمی درمانی ی