شوش

نتایج: 39 عنوان - براساس جستجوی واژه «شوش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در طرح دستگیری فروشندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر در منطقه شوش، مولوی و هرندی، بیش از یک تن انواع گل، شیشه، تریاک، مورفین، هرویین و حشیش کشف و ضبط و تعداد قابل