شوش

نتایج: 37 عنوان - براساس جستجوی واژه «شوش» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تصاویر تازه ای از حفاری غیر مجاز در شوش منتشر شده که بیم آن می رود پای حفارات غیر مجاز به محوطه ثبت جهانی شوش باز شده باشد. شعارسال: تصاویری تازه ای از حفاری ها