# هشتگ » شورای نگهبان

3867 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ساعت 24-معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه در حال برنامه ریزی هستیم تا ۳۰ درصد از پست های مدیریتی در اختیار زنان قرار گیرد، گفت: بانوان ن