# هشتگ » شورای شهر تهران

8448 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

عضو شورای شهر چهارم تهران با اشاره به دلایل مخالفت اصلاح طلبان با شهردار شدن محسن هاشمی تأکید کرد: فرصت اندکی باقیمانده، حتی اگر محسن هاشمی هم شهردار شود دیگر ن