شورای امنیت

نتایج: 4862 عنوان - براساس جستجوی واژه «شورای امنیت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایرنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل متحد بامداد جمعه با «مارتین گریفیتس» دیپلمات انگلیسی به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور یمن موافقت کرد. «آن