خرید کتاب سکه طلا

شوراهای

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان گفت: ۸۵ درصد جمعیت استان اصفهان شهرنشین هستند. به گزارش صاحب نیوز؛ محمدرضا کمالی در آیین تودیع معارفه شهردار شهر گوگد که عصر پنج شنبه برگزار شد، با اشاره به اینکه استان اصفهان 107 شهرداری دارد