خرید سکه کلکسیونی

اخبار شوراهای - صفحه 1

هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد سال آینده در جلسه امروز ستاد مزد و با توافق سه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت ٢ میلیون و ٤٨٩ هزارتومان تعیین شد. به گزارش انتخاب، علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلام