کتاب سکه های ماشینی قاجار

شهریورماه

نتایج: 104 عنوان - براساس جستجوی واژه «شهریورماه» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

همزمان با برگزاری نمایشگاه زیست فناوری در شهریورماه امسال خبری با عنوان اختراع شیر پروبیوتیک از سوی عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر شد چندی پیش خبری از سوی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی با عنوان تولید شیر پروبیوتیکی که منجر به کاهش کلسترول