شناسی

نتایج: 225 عنوان - براساس جستجوی واژه «شناسی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فکر می کنید مهمترین تفاوت میان ما و رهبرانقلاب چیست؟ بصیرت؟ پیش بینی؟ اطلاعات روز؟ دشمن شناسی؟ همه این ها هست و دهها عنوان دیگر که می شود به آنها اضافه کرد. ام