# هشتگ » شناسی

170 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ایلنا نوشت: دبیرکل حزب اراده ملت ایران تاکید کرد: جریان اصلاح طلبی به بازنگری نیاز دارد. در حوزه گفتمانی نیاز به آسیب شناسی داریم. در جریان اجرایی باید بتوانیم