کتاب سکه های ماشینی قاجار

شمسی

محمدحسین کاشف‎الغطاء در سال 1294 قمری (حدود 1255 شمسی) در محله عمّاره نجف دیده به جهان گشود. جدّ او علامه شیخ جعفر کاشف الغطاء سرشناس‎ترین و پرآوازه‎ترین فرد این خاندان است. محمدحسین در نوجوانی، مقدمات علوم را فرا گرفت و