شماره

نتایج: 615 عنوان - براساس جستجوی واژه «شماره» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

در هفته ای ( یا در واقع دو هفته ای! ) که گذشت خبر رسید که فیلم جدید اصغر آقا در جشنواره کن 2018 پذیرفته شده و اتفاقاً فیلم افتتاحیه این جشنواره معتبر خواهد بود