# هشتگ » شغلی

166 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

باوجود چالش های فراوان: فرصت های شغلی بیشتر برای زنان در حوزه فناوری سیناپرس: نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط شرکت هاروی نش (Harvey Nash) نشان می دهد، طی 2 سال گ