شعر

نتایج: 224 عنوان - براساس جستجوی واژه «شعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: بزرگان ما حکمت های خود را در قالب شعر بیان کرده اند.به گزارش ایسنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان