شعر

نتایج: 133 عنوان - براساس جستجوی واژه «شعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به مناسبت فرارسیدن چهارم خرداد، سالروز مقاومت و پایداری دزفول، مجموعه شعر «چشمان بی شکیب» سروده عبدالرحیم سعیدی راد از شاعران خوزستانی اهل دزفول رونمایی می شود