جشنواره نوروزی

اخبار شرکت - صفحه 1

پنجمین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات شورای شهر تهران آغاز شد. ثبت نام این دور از انتخابات تا روز یکشنبه ۶ فروردین ادامه دارد. به گزارش تسنیم، ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز 30 اسفند در سراسر کشو