خرید کتاب سکه طلا

شرکت

متخصصان با آزمایش نمونه‌های ۳ شرکت بزرگ نوشیدنی در آن‌ها باکتری انسانی پیدا کردند. اتاق خبر 24: به نقل از بی‌بی‌سی، یک نهاد نظارتی در انگلیس از وجود سطح نگران‌کننده‌ای از باکتری‌های موجود در مدفوع انسان در نوشیدنی‌های سه شرکت معتبر خبر داد.