شبکه نسیم

نتایج: 3352 عنوان - براساس جستجوی واژه «شبکه نسیم» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

: برنامه «شبی با عبدی» در قالب جُنگ ترکیبی با محوریت گفت وگو، بزودی از شبکه نسیم پخش می شود. به گزارش ، این برنامه به فراخور نوع محتوا زمانی بین ۷۰ تا ۸۰ دقیقه