خرید سکه کلکسیونی

اخبار شاعران - صفحه 1

محمدرضا شفیعی کدکنی در جمع  استادان دانشگاه‌های افغانستان گفت: این‌که در عصر حاضر و در آینده نیز شاعران و نویسندگان ممتاز و بزرگی در قلمرو زبان فارسی دری ظهور کنند ناامید نیستیم.