خرید کتاب سکه طلا

شاعر

واکنش تند شاعر مطرح به برخی حواشی نماز عید فطر عبدالجبار کاکایی شاعر شناخته شده به حواشی نماز عید سعید فطر واکنش نشان داد. عبدالجبار کاکایی با پستی تازه صفحه اینستاگرام خود را به روز کرد. او در این پست جدید نوشته: «ای نشسته صف اول نکنی خود را گم !!