شاعر

نتایج: 120 عنوان - براساس جستجوی واژه «شاعر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

حامد حجتی شاعر و فعال فرهنگی شعری درباره جنایات عربستان سعودی در یمن شعری سروده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است.به گزارش خبرنگار ادبیات و کتاب خبرگزاری