سکه ها جشنواره تخفیف

شاعر

علی محمد مودب گفت: یافتن آن نقطه‌هایی که مسکوت مانده شده رسالت شاعر است و شاعر خلاق، شاعری‌ست که با حوادث عالم نسبت عمیق‌تر و جدی‌تری د