شاخص

نتایج: 708 عنوان - براساس جستجوی واژه «شاخص» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از سال 2013 تاکنون این اولین بار است که شاخص اعتماد کلی خودروها با بهبود روبرو شده است. مطالعه قابلیت اطمینان خودروهای جی دی پاور در سال 2018 به تازگی منتشر شد