جشنواره نوروزی

اخبار سینمایى - صفحه 1

سحر جعفری جوزانی با انتشار این عکس نوشت: یک شوخى هنگام استراحت در پشت صحنه فیلم سینمایى (پشت دیوار سکوت) به گزارش آخرین نیوز، "پشت دیوار سکوت" فیلمی به کارگردانی مسعود جعفری جوزانی پدر سحر جعفری جوزانی است.