کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار سینمای - صفحه 1

سینمای ایران فیلم سینمایى«گیلدا» جدیدترین ساخته مشترک کیوان علیمحمدى و امید بنکدار آماده نمایش شد. به گزارش رسیده،فیلمبردارى «گیلدا» اواخر آذر ماه در تهران به پایان رسید و پس از اعلام اسامى فیلم هاى راه یافته به جشنو