# هشتگ » سینما

928 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سید عباس صالحی گفت: امیدوارم بر اساس آخرین صحبت های انجام شده، تا روز ۲۶ آبان به نتیجه قطعی برسیم. در صورتی که این جمع بندی محقق نشوداحتمالا کسی را به عنوان سر