جشنواره نوروزی

اخبار سیارک - صفحه 1

تصویب بودجه ناسا در مجلسین 19 و نیم میلیارد دلار بودجه ناسا برای کاوش جهان سیناپرس: علوم زمین غایب و مأموریت تغییر مسیر سیارک‌ها در خطر یکی از حوزه‌هایی باروی کار آمدن دولت دانلد ترامپ در ایالات‌متحده نگرانی زیاد