ایران آنتیک

سیارک

نتایج: 5 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیارک» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ستاره شناسان عبور اولین جسم بین ستاره ای از نزدیکی سیاره زمین را تایید کردند این سیارک اولین بازدید کننده خارجی منظومه شمسی است که شکل و شمایل بسیار عجیبی دارد همانطور که شاهد بودید چندی پیش از حضور اولین جسم بین ستاره ای در منظومه شمسی خبر دادیم مهمان ن