سیارک

نتایج: 4 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیارک» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

دانش > فضا - همشهری آنلاین:پرتاب تلسکوپ شکارچی سیارک های ناسا، تس، به تاخیر افتاد و زمان پرتاب جدید آن برای روز چهارشنبه ۱۸ آوریل ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده است.