ایران آنتیک

سیاره

نتایج: 84 عنوان - براساس جستجوی واژه «سیاره» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تمدن هزاران سال از تاریخ را اشغال می کند تا ساخته شود و گسترش یابد همچون زمان بالا بردن یک تکه سنگ غول پیکر از کوه و پرتاب آن از بالای آن تمدن در هنگام سقوط به یک چشم به هم زدن زمان نیاز دارد مجموعه ی سیاره میمون ها Planet of the Apes سنگ تمدن را پایین م