# هشتگ » سپاه

479 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سردار کریمی با بیان اینکه خروجی فعالیتها در سپاه و بسیج باید بازخورد مناسبی در جامعه داشته باشد، گفت : یکی از اهداف برگزاری جشنواره مالک اشتر در سطح کشور داشتن