خرید کتاب سکه طلا

اخبار سوریه - صفحه 1

یک منبع آگاه از هیئت ایرانی مذاکره کننده از دستیابی ایران، روسیه و ترکیه به توافقی برای نظارت بر آتش بس در سوریه خبر داد. یک منبع آگاه از هیئت ایرانی مذاکره کننده از دستیابی ایران، روسیه و ترکیه به توافقی برای نظارت بر آتش بس در سوریه خبر داد. به گزارش