سکه ها جشنواره تخفیف

سوریه

با آزادی این شهرک فقط ۱۶ کیلومتر تا محاصره داعش در مرکز سوریه باقی مانده است.به گزارش ایران اسلامی، نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان جبهه پس از درگیری های چند ساعته توانستند کنترل شهرک راهبردی الطیبه را در شمال شرق استان حمص در دست گیرند. با آزادی این شهرک