جشنواره نوروزی

اخبار سوریه - صفحه 1

ارتش سوریه با توپخانه سنگین، مواضع گروه های تروریستی را در این منطقه هدف قرار دادند که شماری از آنان کشته و زخمی شدند.