# هشتگ » سوئیس

50 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خاشقجی هیچ وقت به خاطر هیچ جرمی محکوم نشد هرچند چند مقطع نگران کننده داشت.در ۱۹۸۹ درحالی که در سوئیس بود در شوایتزرهوف که یکی از لوکس ترین هتل های برن است دستگی