سهام عدالت

نتایج: 825 عنوان - براساس جستجوی واژه «سهام عدالت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

تمامی افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۴ در طرح توزیع سهام عدالت ثبت نام شده اند، مشمول نهایی سهام عدالت محسوب می شوند. به گزارش شفاف، بررسی گزیده ای از مفاد تصویب نا