سهامداران

نتایج: 52 عنوان - براساس جستجوی واژه «سهامداران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

از طرفی قرار بود با جابه جایی دارایی های سایپا و خروج از شرکت های زیرمجموعه زیان ده، زیان انباشته گروه به حداقل برسد. از طرف دیگر قرار بود با تشکیل جوینت ونچر