سهامداران

نتایج: 44 عنوان - براساس جستجوی واژه «سهامداران» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

توقف طولانی مدت برخی از نمادها در بورس و فرابورس ایران سبب شده به جای سهامداران عمده، سهامداران خرد تنبیه شوند، این موضوع باعث شده سهامداران خردی که با وعده های