سلفی

نتایج: 288 عنوان - براساس جستجوی واژه «سلفی» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شاین رز آنتوین ۲۱ ساله به قتل بریتنی گرول ۱۸ ساله در مارس سال ۲۰۱۵ اعتراف کرده است. خانم آنتوین به ۷ سال زندان محکوم شده است. او پس از آن که یک سلفی از خودش و