سفیر

نتایج: 511 عنوان - براساس جستجوی واژه «سفیر» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - لهستان در دیدار با سفیر لهستان گفت: نبود برجام به معنی عدم ثبات بیشتر و بروز تهدیدات جدید در خاورمیانه است.به گزارش خبرگزاری خا