خرید کتاب سکه طلا

سفیر

به گزارش ایرنا، «محمود حیدری» در گفت وگویی با خبرگزاری دولتی فدراسیون بوسنی و هرزگوین با تاکید بر پیوند روزه داری و حمایت از مظلومان در روز قدس ادامه داد: در این روز مردم روزه دار ب