سرپل ذهاب

نتایج: 140 عنوان - براساس جستجوی واژه «سرپل ذهاب» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نماینده مردم سرپل ذهاب در مجلس با بیان اینکه هنوز نا به سامانی ها و نارضایتی های زیادی در مورد اسکان موقت وجود دارد، گفت: در حوزه روستایی به دلیل حضور قرارگاه