سرپل ذهاب

نتایج: 82 عنوان - براساس جستجوی واژه «سرپل ذهاب» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

وزیر بهداشت از هانیه؛ نوجوان فداکار سرپل ذهابی که پس از نجات خواهرش در زلزله سرپل ذهاب، دچار ضایعه نخاعی شده بود، عیادت کرد. آفتاب نیوز : هاشمی با حضور در بیمار