کتاب سکه های ماشینی قاجار

سرمایه

دنیای اقتصاد: معاون سرمایه‌گذاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عصر یکشنبه میهمان کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران بود در این نشست بسیاری از فعالان این حوزه