# هشتگ » سرطان

278 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

خانم یائو در اکتبر ۲۰۱۷، دو سال بعد از آنکه آقای ژانگ شروع به ساختن دارو برایش کرد، درگذشت. علت مرگ او خونریزی دستگاه گوارش و برونشیت شدید بود. آقای ژانگ می گو