سبزوار

نتایج: 53 عنوان - براساس جستجوی واژه «سبزوار» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

شهید علی اکبرهمتی مسئول شاخه علوم سیاسی گروه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی بود.زادگاهش دامان کویر سبزوار،در خلوتگاه«داورزن» بود. آنجا که چشم انداز روستای