# هشتگ » سایپا

472 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

به گزارش پرشین خودرو، حسن حسین آبادی افزود: در این طرح تعداد 50 هزار دستگاه خودرو پیش فروش شد و براساس برآوردها و اطلاعات موجود، تعداد متقاضیان 30 برابر این تع