# هشتگ » سامانه بارشی

600 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

مدیر کل پیش بینی هواشناسی گفت: سامانه بارشی فعال روی کشور امروز( ۲۹ شهریور ماه مصادف با عاشورای حسینی) در برخی مناطق شمال غرب،غرب ،سواحل شمالی و شمال شرق استان