# هشتگ » سامانه

651 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

این پلیس دنبال کنترل اینترنت کشور نیست و صرفاً به دنبال استقرار سامانه هوشمند جهت جلوگیری از جرم است به گزارش گرداب، سرهنگ حسین رمضانی، معاون حقوقی و بین الملل