ایران آنتیک

ساعت

نتایج: 3271 عنوان - براساس جستجوی واژه «ساعت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

برای همه ما اتفاق افتاده است که وسیله ای را در جایی قرار داده باشیم و مدتی بعد که در پی آن هستیم در پیدا کردن آن ناموفق بوده باشیم گاها ممکن است ساعت ها و حتی روزها نیز به دنبال آن وسیله بگردیم اما مسلما اتفاقات این چنینی قابل مقایسه با مرد آلمانی که 20