# هشتگ » ساعت

2239 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

اصولا قرار بود از شرایط ایشان وقتی داخل بهداری بستری بودند تصویربرداری صورت بگیرد، اما گاهی اوقات حاج احمدآقا تاکید داشتند صحنه ای ثبت نشود. ولی برخی مواقع مجب