ساعت

نتایج: 2795 عنوان - براساس جستجوی واژه «ساعت» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

یک سال از ریزش مرگبار پلاسکو می گذرد؛ ساختمان 17 طبقه ای که پس از سه ساعت آتش سوزی، مقابل چشم میلیون ها بیننده تلویزیونی به طور کامل فرو ریخت و باعث شهادت 16آت