# هشتگ » سازمان ملل - صفحه 6

4650 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: کمک هزینه ازدواج یکی از تعهدات این سازمان است که به عنوان هدیه به بیمه شدگان اجباری واجد شرایط که تشکیل خانواده می دهند پرداخت