سازمان ملل - صفحه 5

نتایج: 4247 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سازمان ملل با اشاره به افزایش جمعیت شهری کل جهان گفت: میزان جمعیت شهری در سراسر جهان تا سال 2050 به 65 درصد خواهد رسید.به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فا