# هشتگ » سازمان ملل - صفحه 5

4614 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

رییس سازمان صنایع دریایی با بیان اینکه قرن حاضر تحت تاثیر فناوری های رباتیکی و نانو است، گفت: ایران در حوزه صنایع دریایی بسیار غفلت کرده است و اگر بخواهیم از آن