سازمان ملل - صفحه 3

نتایج: 5985 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

ستاد حقوق بشر در بیانیه ای در پاسخ به فضاسازی های وسیع و خصمانه در خصوص خودکشی سیدامامی علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: از سازمان ملل انتظار می رود به آمریک