سازمان ملل - صفحه 3

نتایج: 4554 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

طبق پیش بینی سازمان ملل متحد جمعیت آسیای مرکزی در سال 2050 به بیش از 94 میلیون نفر می رسد.به گزارش خبرنگار دفتر منطقه ای خبرگزاری فارس، دایره امور اقتصادی و اجت