# هشتگ » سازمان ملل - صفحه 3

4654 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

فعالان فرهنگی شهر معتقدند در گلزار شهدای شنب غازان مشغولِ تخریب نمادهای شهدا هستند اما مدیرعامل سازمان آرامستان ها و مجری طرح می گوید کاری با کف سازی ندارند و م