# هشتگ » سازمان ملل - صفحه 2

4585 عنوان - در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل از اظهارنظر درباره نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت که برجام را تضمین می کند، طفره رفت. به گزارش عصر امروز سخنگوی دبیرکل سازمان ملل م