سازمان ملل - صفحه 2

نتایج: 5911 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل بار دیگر با تاکید بر ادعاهای ضد ایرانی خود در زمینه انتقال سلاح به یمن، می گوید، زمان آن است که شورای امنیت علیه ایران اقدام ک