سازمان ملل - صفحه 2

نتایج: 4265 عنوان - براساس جستجوی واژه «سازمان ملل» در میان عناوین و متن اخبار و مقالات 30 روز گذشته

سفیر سابق انگلیس در سازمان ملل معتقد است اروپا در بعد اقتصادی خلأ امریکا در برجام را نمی تواند پر کند و تضمینهای تجاری اروپایی ها به ایران با محدودیت مواجه است